Mijn Mandje

NEDERLANDSE KLANTENSERVICE šŸ‡³šŸ‡±

–10% NU MET DE CODE RDM10

4,8/5 MEDEDELINGEN AAN KLANTEN ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Verkoopvoorwaarden

OVERZICHT

Deze site wordt beheerd door Kinder-world. Door de hele site heen verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Kinder-world die deze site aanbiedt, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Bepalingen”, “Voorwaarden”), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die verwijzen naar een hyperlink. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, verkopers en/of content contributors zijn.

Lees deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten die op de website worden aangeboden. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze shop worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Wordpress. Zij voorzien ons van het e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige die van u afhankelijk is, deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch mag u tijdens het gebruik van de service de wetten van uw rechtsgebied schenden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen (trojans), virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke inbreuk op of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beƫindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om toegang tot de Services te weigeren aan een persoon, op elk moment en om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op onversleutelde wijze kan worden overgedragen en dat dit gepaard gaat met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service of het gebruik van de service, of enige toegang tot de service of contact op de website, via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiƫren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beĆÆnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt als enige informatiebron voor het nemen van beslissingen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit af te gaan op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Dergelijke eerdere informatie is van nature niet up-to-date en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service en/of de Bestelling (of een deel of de inhoud van de Service) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst en/of de Bestelling.

ARTIKEL 4.1 – VOORRADEN EN BESCHIKBAARHEID

Houd er rekening mee dat als gevolg van de grote vraag en het dagelijks bijwerken van het systeem, het mogelijk is dat een product waarvan wordt aangegeven dat er een tekort aan is, niet meer beschikbaar is op het moment dat het aan het winkelmandje wordt toegevoegd. We raden je daarom aan een vervangend artikel te kiezen.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in onze winkel zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen in een geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of koopt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden op een “as is” en “as available” basis, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk als gevolg van of in verband met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u gebruikmaakt van optionele tools die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools door de desbetreffende externe leverancier(s) worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onder deze Voorwaarden vallen.

ARTIKEL 8 – KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item toegankelijk op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over de producten van deze derden moeten worden ingediend bij deze derden.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om mee te doen aan prijsvragen), of als u ons, zonder ons verzoek, creatieve ideeĆ«n, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Opmerkingen”), verleent u ons te allen tijde het onbeperkte recht om de Opmerkingen die u ons stuurt te bewerken, kopiĆ«ren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet worden verplicht om (1) de vertrouwelijkheid van alle feedback te handhaven; (2) enige compensatie te betalen aan wie dan ook voor enige geleverde feedback; of (3) te reageren op enige feedback.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Algemene voorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Service of een geassocieerde website zou kunnen beĆÆnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of ons en/of derden proberen te misleiden wat betreft de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op onze winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de service of een bijbehorende website onnauwkeurig is, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Er mag niet worden vertrouwd op een gedefinieerde update- of vernieuwingsdatum op de Service of een verwante website om te concluderen dat de informatie op de Service of een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de verbodsbepalingen in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om derden aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een verwante of niet-verwante website of het internet nadelig beĆÆnvloedt; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, te browsen, te zoeken of te scannen op het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze service, enige andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beĆ«indigen wegens het schenden van het verboden gebruik.

SECTIE 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de Dienst worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Kinder-World, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade, hetzij directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, gemiste gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product dat via de Service wordt geleverd, of voor enige andere claim die op enige wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADELOOSSTELLING

Je stemt ermee in om Kinder-World, ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling niettemin afgedwongen voor zover de wet dit toestaat en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke scheiding geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEƋINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen zijn aangegaan vĆ³Ć³r de datum van beĆ«indiging blijven voor alle doeleinden na beĆ«indiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of anderszins worden beƫindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beƫindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u niet langer gebruik maakt van onze site.

Als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet succesvol bent, of als wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beƫindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beƫindiging, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of operationele regels door ons gepubliceerd op deze site of in verband met de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal niet worden geĆÆnterpreteerd ten nadele van de opstellende partij.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens de wetten van Parijs, Frankrijk.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om op wijzigingen te controleren. Als je onze site blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen in deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar contact@kinder-world.nl

ARTIKEL 21 – KLACHTEN EN LEVERINGEN

1. Pakketten gemarkeerd als geleverd maar niet ontvangen: in veel gevallen is het mogelijk om een verkeerd geleverd pakket terug te vinden. Dit zijn de aanbevelingen die wij u kunnen geven om u te helpen uw zending te lokaliseren:

1. Houd je trackingnummer bij de hand.
2. Neem contact op met het transportbedrijf of postbedrijf dat verantwoordelijk is voor uw zending en breng hen op de hoogte van de situatie.

2. Als je de pech hebt dat een pakket wel is afgeleverd, maar niet is ontvangen, kan dat de volgende oorzaken hebben:

* Je pakket is per ongeluk door iemand anders ontvangen vanwege een onjuist of onleesbaar adres dat door de afzender is gemarkeerd* Je buurman of familielid heeft het pakket voor je ontvangen en is vergeten je hiervan op de hoogte te stellen.
* Soms kan een niet-ontvangen pakket al als bezorgd worden gemarkeerd voordat het aankomt.
* Het pakket is in de buurt van je huis achtergelaten (winkel, kiosk, postkantoor, doorgeefluik).
* Technische fout in het volgsysteem van de transporteur.
* Als het zoeken van de transporteur geen resultaat heeft opgeleverd, wordt je pakket als verloren beschouwd. Stel in dat geval een claim voor niet-bezorging op voor terugbetaling. Het kan tussen de 2 en 4 weken duren om je claim te verwerken, afhankelijk van de vervoerder.

3. Om een vergoeding van het transportbedrijf te krijgen, moet je een formele claim indienen. Neem contact op met de klantenservice van de logistieke dienstverlener. Zodra het transportbedrijf je zaak heeft geanalyseerd en de waarde van het zoekgeraakte pakket heeft vastgesteld, word je op de hoogte gebracht van zijn beslissing. Als dit te wijten is aan een fout van de vervoerder, betalen we je bestelling terug. Als de mislukte levering daarentegen te wijten is aan de klant, zoals in het geval van een verkeerd afleveradres, wordt de klant niet vergoed

4. Weigering van pakket

1. Terugbetaling In geval van weigering van de levering na herroeping, zijn de retourkosten voor uw rekening en worden ze automatisch afgetrokken van uw terugbetaling, zelfs als de oorspronkelijke leveringskosten werden aangeboden.je terugbetaling zal effectief zijn zodra het artikel is ontvangen in de magazijnen van de handelaar en de algemene staat ervan is gecontroleerd.in geval van weigering van het pakket, in het geval dat de vervoerder niet in staat is om het pakket naar ons terug te sturen of dat je niet in staat bent om de terugzending van het pakket te bewijzen: een bedrag van 25% van de prijs van het product zal van je terugbetaling worden afgetrokken. In geval van weigering is het uw plicht om ons het trackingnummer van de retourzending mee te delen, aangezien wij hier niet automatisch toegang toe hebben

2. Terugbetaling van btw: douanerechten en btw worden niet terugbetaald in geval van terugtrekking of weigering van een pakket

5. Defect of beschadigd pakket

1. Het defect moet zich op het product bevinden, niet op de verpakking. Het defect moet de kwaliteit van het product in gevaar brengen, of het gebruik ervan mag niet worden beschouwd als een geval van herroeping.
2. Als de expertise bevestigt dat er sprake is van een fabricagefout, dan staat de regelgeving de verkoper toe om prioriteit te geven aan het repareren of omruilen van je product, zelfs als je om terugbetaling vraagt. Als hij niet in staat is om een van de eerste twee acties uit te voeren, zal hij je aankoop terugbetalen. Als je een terugbetaling wenst, heeft de winkelier het recht om je verzoek als een herroeping te beschouwen en is de terugzending voor rekening van de klant.

6. Toepassing van een korting als het product gebruikssporen vertoont In het geval van herroeping behouden wij ons het recht voor om een deel van de terugbetaling te korten in verhouding tot de schade

7. Je hebt 45 dagen de tijd om ons te informeren dat je je bestelling niet hebt ontvangen. Als je binnen deze periode geen klacht indient, wordt de bestelling geacht te zijn geleverd.

8. Adreswijzigingsprocedure in het geval dat de klant ons op de hoogte stelt van het verkeerde adres: Als u zich na het plaatsen van uw bestelling realiseert dat er een fout is gemaakt in het afleveradres, verzoeken wij u ons hiervan binnen 24 uur na afronding van de bestelling op de hoogte te stellen. Als deze procedure niet wordt gevolgd, zijn wij mogelijk niet in staat om het afleveradres te wijzigen.een verkeerd afleveradres kan de levering verhinderen of resulteren in levering op een andere locatie dan gewenst. Wij kunnen in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.

Gratis Bezorging

Voor bestellingen boven ā‚¬50*

Nederlandse Bezorging

Wij leveren overal in levering overal in Nederland, Belgiƫ

100% Veilig

PayPal / MasterCard / Visa

15% korting op de hele winkel!


Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privƩverkopen en ontvang je welkomstgeschenk.