Mijn Mandje

NEDERLANDSE KLANTENSERVICE 🇳🇱

–10% NU MET DE CODE RDM10

4,8/5 MEDEDELINGEN AAN KLANTEN ★★★★★

Persoonlijke ontwikkeling van kinderen: wat je moet weten

De omgeving waarin een kind leeft en de mensen om hem heen spelen een grote rol in de ontwikkeling van zijn gedrag. De gewoonten van de ouders en de aandacht die ze aan hun kinderen besteden, zijn belangrijke factoren in de vorming van de persoonlijkheid van hun kinderen. Het is essentieel om daar rekening mee te houden.

Tegenwoordig zijn er een aantal programma’s voor persoonlijke ontwikkeling voor kinderen van 5 tot 15 jaar. Het vormen van een karakter begint echter al bij de geboorte met eenvoudige routines die je dagelijks moet toepassen. Als je niet weet hoe je dit moet doen, leiden we je door de verschillende methoden die het kweken van geluk bevorderen en vertellen we je over de hulpmiddelen die je zullen helpen bijde opvoeding van je kinderen.

Wat is persoonlijke ontwikkeling van kinderen?

De persoonlijke ontwikkelingvankinderen omvat verschillende soorten praktijken die gericht zijn op het verbeteren van..:

 • Eigenwaarde
 • Zelfvertrouwen
 • Talenten
 • Zelfexpressie
 • Moed
 • Dankbaarheid
 • Respect voor anderen

Vanafde leeftijd van driejaar kun je grote gedragsveranderingen bij je kleintjes waarnemen. Hun persoonlijkheid wordt steeds assertiever. Daarom is het belangrijk om meer aandacht aan hen te besteden, om hen te helpen een positief karakter te ontwikkelen.

Dit zal geen gemakkelijke taak zijn. Als ouder ben jij de pijler waarrond de persoonlijkheid van je kind zal worden gesmeed. Het is dus jouw plicht om tijd te besteden aan dit onderdeel vande opvoeding, dat essentieel is voor het geluk en de ontwikkeling van je kleintjes. De factoren die hiervoor essentieel zijn, zijn onder andere

 • Een goede luisteraar zijn
 • Vriendelijkheid
 • Geduld
 • Spelen
 • De hoeveelheid tijd die met de kinderen wordt doorgebracht
 • Dagelijks goed gedrag van de ouders

Tussen de leeftijd van 3 en 12 jaar is het karakter van een kind nog kneedbaar en flexibel. In deze periode kunnen ouders nog gemakkelijk iets doen aan de slechte gewoonten van hun kinderen. Vanaf de adolescentie is hun persoonlijkheid min of meer bepaald. Vandaar het belang van goed ouderschap vanaf jonge leeftijd.

De verschillende fasen in de persoonlijke ontwikkeling van een kind

Naarmate ze opgroeien,nemenkinderen verschillende soorten gedrag aan. Vanaf de geboorte is er een lange fase van zelfontdekking en ontdekking van anderen. Je moet geduld hebben met de wisselende stemmingen van je kind en leren het hoe en waarom van elke reactie te achterhalen. Dit zal het voor jou gemakkelijker maken om oplossingen te vinden waarmee je de situatie kunt verbeteren. Om je te helpen, zijn hier de stadia van persoonlijke ontwikkeling die je bij je kind zou moeten onderscheiden.

Tussen 0 en 18 maanden: jezelf en anderen ontdekken

Dit is ongetwijfeld een van de langste periodes voor ouders. Gedurende de hele periode heb je te maken met verschillende veranderingen in het temperament van jekind. Beide partijen zijn elkaar nog aan het ontdekken. Soms is je baby rustig, soms geïrriteerd. Leer zijn uitdrukkingen te herkennen. Aan de intensiteit van het huilen kun je honger, pijn of stress herkennen. Dit communicatiemiddel ontwikkelt zich vanaf deleeftijd van 2 maanden.

Beetje bij beetje zal baby leden van zijn huishouden en “vreemden” herkennen. Zijn gedrag tegenover beide partijen zal niet hetzelfde zijn. Je moet je baby leren kalmeren en hem laten wennen aan de aanwezigheid van andere mensen. Dit alles moet gebeuren met respect voor zijn gevoelens en zonder hem te dwingen.

Vanaf 7 maanden is zijn lichamelijke ontwikkeling ver genoeg gevorderd om te kunnen zitten en kruipen. Hij begint dan te experimenteren met zijn omgeving en laat zijn persoonlijkheid gelden door bijvoorbeeld voorwerpen weg te gooien die hem niet interesseren.

Un jeune bébé sur fond blanc vétu d'une couche blanche il a la tête dans un gateau bleu
Naarmate de baby groeit, groeit ook zijn persoonlijke ontwikkeling door de ontwikkeling van zijn zintuigen, zoals smaak

Tussen 10 en 18 maanden volgen de nieuwe vaardigheden elkaar op. Je baby eet, drinkt en loopt zelfstandig. Om zijn veiligheid te garanderen terwijl hij leert, moet je weten hoe je grenzen stelt. Laat je kind niet met alles experimenteren, onder het voorwendsel dat fouten je doen groeien. Verwacht tegenwerking en soms heftige driftbuien. Je stem verheffen helpt niet, dus blijf kalm en probeer je kind te kalmeren.

2 en 3 jaar: tussen imitatie en inventiviteit

Er wordt vaak gezegd dat het karakter van kinderen een weerspiegeling is van dat van hun ouders. Er zit een kern van waarheid in deze uitspraak. Omdat ze niets anders weten dan hun thuis, hebben baby’s de neiging om te imiteren wat ze zien. Daarom imiteren ze bepaalde gezichtsuitdrukkingen van familieleden of de manier waarop een van hun ouders loopt. Pas in deze periode goed op voor slechte gewoonten.

Vanaf de leeftijd van drie jaar ontwikkelenkinderen hun verbeelding. Ze praten tegen hun figuurtjes en verzinnen verhalen. Ouders wordt aangeraden om deel te nemen aan deze uitbarsting van inventiviteit. Dit is de periode waarin we beginnen kinderen leren hun tanden te poetsen

Tussen 4 en 6: Wie ben ik?

Terwijl ze hun eigen persoonlijkheid proberen te ontdekken, identificeren 4-jarigen zich om de beurt met een van hun ouders. Als gevolg daarvan zijn ze geneigd dichter bij de ene ouder te staan dan bij de andere. Trek hieruit niet de conclusie dat ze meer van de ene ouder houden dan van de andere, of andersom. Het is gewoon een voorbijgaande fase.

Voorkom dat je gedrag verandert door je kind meer te verwennen dan normaal om hem dichter bij jou te krijgen. Dit kan leiden tot agressie als ze niet krijgen wat ze willen. Leer nee te zeggen en een onderscheid te maken tussen jezelf opdringen en lichtvaardig omgaan met de wensen van je kind.

Une jeune fille d'origine afro qui fait du vélo le long du canal en plein air. Elle est vétue d'un t shirt rose, d'un short bleu, d'un casque rose et de sneakers orange. dans le fond on voit des batiments et des arbres verts
De persoonlijke ontwikkeling van kinderen hangt af van het ontdekken van de wereld

6 tot 8 jaar:deleeftijd van het verstand

Kinderen beginnen zich bewust te worden van hun intellectuele vermogens. Push ze niet te veel met hun studie en laat ze op hun eigen tempo leren. Dit zal het aantal stressvolle situaties voor hen en voor jou verminderen.

Tussen 9 en 11 jaar: de overgang naar de adolescentie

In deze fase zijnkinderen volledig autonoom. Ze zullen je steeds minder om hulp vragen en meer tijd met hun vrienden willen doorbrengen dan met jou. Ze zullen het ouderlijk gezag in twijfel trekken. Bepaalde beperkende situaties in het leven zullen hen er echter altijd toe aanzetten om jouw steun en liefde te zoeken.

Ook al doet jekind alsof hij je niet nodig heeft, laat het niet los. Probeer altijd een goede communicatie tussen jullie te onderhouden zonder inbreuk te maken op hun privacy.

Une jeune adolescente prend la pose assise dans un sofa de couleur gris elle a des longs cheveux marrons et porte un gillet gris ainsi qu'un pantalon de pyjama mauve à pois blancs
De adolescentie is het hoogtepunt van de ontwikkeling van een kind

De relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen komt niet vanzelf. Het is afhankelijk vaneen aantal factoren, waarvan de belangrijkste de waardering van de ouders en de waardering van de mensen om hen heen is.

Een kind dat met liefde en respect wordt opgevoed, zal eerder meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Om ze deze les te leren, moet je ze aanmoedigen in hun activiteiten. Vermijd het om de spot te drijven met hun fouten, zelfs als je niet met kwade bedoelingen lacht. Dit kan de angsten van je kinderen voeden. Ze zullen dan geneigd zijn om aan hun daden te twijfelen. Op de lange termijn zal dit degemoedstoestand van je kinderen verslechteren.

Om je kleintje te helpen geloven in zijn capaciteiten, kun je van jongs af aan denkspelletjes met hem spelen(constructiespelletjes, puzzels, kaartspelletjes, enz.). Feliciteer ze met zowel hun mislukkingen als hun successen.

Kweek geluk door je persoonlijkheid te laten gelden

Vertrouwen hebben in je persoonlijkheid zorgt voor een gelukkig kind. Geluk cultiveren betekent in de eerste plaats in harmonie zijn met jezelf. Vergeet niet dat je kind alleen zal zijn vanaf het moment dat hij naarschool gaat. Ze moeten leren om voor zichzelf op te komen met respect voor hun klasgenoten. Dit zal een einde maken aan pesten en treiteren.

Een kind dat anderen in de steek laat, loopt het risico mishandeld te worden zonder dat het weet hoe het zich moet verdedigen. Deze situatie zal hen stress bezorgen en angstig maken. Dit kan hun geluk beïnvloeden.

Om je kind te leren zich op een gezonde manier te laten gelden, moet je:

 • Optreden als rolmodel door je mening te uiten met respect voor die van anderen
 • Je kindleren zijn emoties te herkennen, zodat hij zich beter kan uiten zonder geweld
 • Bemoei je niet met ruziesvan kinderen. Het is goed voor ze als je ze voor zichzelf laat opkomen. Zo leren ze zelf met conflicten om te gaan zonder te wachten tot ze door iemand anders worden verdedigd.
 • Vraag je kinderen naar hun mening over alledaagse keuzes. Bijvoorbeeld wat ze gaan eten, welke kleur hun slaapkamer krijgt of of ze ideeën hebben voor klusjes in huis.

Voelen en weten dat de mening van je kind telt, zal bijdragen aan hun geluk. Ze zullen deze waardering ook kunnen delen met hun vriendjes.

De impact van de ouderlijke relatie op de persoonlijke ontwikkeling van een kind

Voor een kind zorgen is niet alleen zorgen voor zijn gezondheid en lichamelijke groei. Hun persoonlijke en psychologische ontwikkeling is net zo belangrijk. Vandaar het belang van het creëren van een gezonde sfeer in huis en het onderhouden van goede relaties tussen kinderen en ouders.

De afwezigheid van ouders heeft een grote invloed op het gedrag van kinderen. Ze kunnen temperamentvoller, angstiger en soms zelfs agressief worden. Door het gebrek aan aandacht en het feit dat ze aan hun lot worden overgelaten, beginnen ze hun vrijheid te misbruiken. Volgens deskundigen is de kans groter dat verwaarloosde kinderen voorhun 15e gaan roken en alcohol drinken.

Une famille de type asiatique. Un père allongé avec son jeune garçon et sa jeune fille sur le sol de parquet dans leur salon ils regardent un ipad. En arrière plan on voit la mère couchée dans le sofa.
Gezinstijd is een integraal onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van een kind

Een kind dat genegenheid nodig heeft, zal alles doen om de aandacht van zijn ouders te krijgen. Ze zullen driftbuien hebben en allerlei kattenkwaad uithalen om ervoor te zorgen dat je om hen geeft.

Aan de andere kant kan een ouder die zijn kind te veel beschermt, het te afhankelijk maken. Je moet weten hoe je je kind kunt loslaten zodat het onafhankelijker wordt. Anders kan de afwezigheid van een ouder om de een of andere reden leiden tot verlatingsangst.

Om het morele welzijn van onze kinderen te garanderen, moeten we de juiste balans vinden. Aanwezig genoeg zijn zonder hen te veel te beschermen.

Welke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om de persoonlijkheid van een kind te ontwikkelen?

Naast het geleidelijk aan aanleren van goede gewoonten aan je kind op een dagelijkse basis, kun je ook verschillende spelmaterialen gebruiken voor specifieke lessen zoals :

 • Eigenwaarde
 • Respect voor anderen
 • Dankbaarheid
 • Geduld
 • Emoties

Een van de meest aanbevolen spellen is Emotiekaarten. Ditkaartspelleertkinderen over verschillende emoties zoals boosheid, verdriet, vreugde, afkeer en trots. Het Montessori-spel met kaarten en kubussen voor kinderen lijkt erg op dit concept. Als bonus helpt het kinderen ook om vormen en kleuren te herkennen.

Om het gevoel van dankbaarheid bij kinderen te ontwikkelen, raden we aan om samen met hen een dankbaarheidsdagboek te beginnen. Wat is een dankbaarheidsdagboek? Het is een klein notitieboekje waarin je samen met je kinderen de gewoonte aanleert om de verschillende dingen op te schrijven waar je in de loop van de dag dankbaar voor bent geweest. Dit helpt je kind om de kleine pleziertjes van het leven te waarderen.

Voor het gevoel van eigenwaarde, respect voor anderen en geduld zijn gezelschapsspelletjes waarbij er geen winnaars of verliezers zijn, het beste ontwikkelingshulpmiddel . Het enige dat telt is het plezier van samen tijd doorbrengen.

Persoonlijke ontwikkeling van kinderen: aandachtspunten

Wat is de persoonlijke ontwikkeling van kinderen? Het deskundige antwoord gaat over de verschillende methoden om van kinderen positieve individuen te maken. Om dit te bereiken moet je gebruik maken van de pre-adolescente periode tussen 3 en 12 jaar. In deze fase zijn kinderen ontvankelijker en flexibeler, waardoor ze gemakkelijker te corrigeren zijn.

Natuurlijk zullen ze het grootste deel van hun tijdopschool doorbrengen, maar de grootste verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling ligt bij hun ouders. Zij moeten aanwezig, oplettend en behulpzaam zijn en het goede voorbeeld geven.

Een kind dat goed wordt begeleid en gesteund, ontwikkelt van nature een goed zelfvertrouwen en respect voor de mening van de mensen om hem heen.

Als je echter niet weet waar je moet beginnen metopvoeden, kun je een boek over persoonlijke ontwikkeling of kinderspelletjes zoals kaarten of het dankbaarheidsdagboek gebruiken.

Vertel ons nu over jezelf. Hoe ben je omgegaan met gedragsveranderingen tijdens de ontwikkeling van je kind? Welke tips zou je andere ouders geven om hen te helpen in het persoonlijke ontwikkelingsproces? Laat gerust een reactie achter om je ervaring met ons te delen.

Gratis Bezorging

Voor bestellingen boven €50*

Nederlandse Bezorging

Wij leveren overal in levering overal in Nederland, België

100% Veilig

PayPal / MasterCard / Visa

15% korting op de hele winkel!


Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privéverkopen en ontvang je welkomstgeschenk.